Archivio tag | vino fatto in casa

la lacrima ti màma

Mi ricordu sia ca era ieri, quannu facemmu la vinnegna a quiri 7 filari ti vigna era cchiù lu rrivuètu!
Ttanima traseva in crisi, piccè propria lu giurnu ca erma a vinnima’ si ni vineva a chiòvere!
Mi ricordu ca la prima vota ca vinìu maritima a tagghja’ nu paru ti crappe si tagghjò nu picca lu tiscitu e
quera fu la scusa pi no vinè mai chiù!
Nna vota ca po’ ermu vinnimatu, e strinceva li grappi intr’alla furata e minava lu mustu intr’alli capasuni, ‘ttanima no si curava cchiù né di tramuta’, ne di sorveglià come scèvunu li cose!
Jddu scè fatiàva all’arsenale di Tarantu, si ni sceva la matina prestu ca era ‘ncora scuru e turnava la sera alle seje. E tannu si manciava tutti quanti ermu.
Màma era tanta attiva e appena arrivava l’ùa ti campagna ni pigghjava quantu na patella e la spicciava ti strèncire cu li mani, lu sucu ca asseva lu mitteva intr’a nu buccacciu largu. Po’ lu ccucciava cu na mappina!
No vi dicu li muscaredde!!!
Però edda lu sce viteva tutti li giurni,quannu viteva ca la fermentazione era spicciatu lu passava e lu mitteva intr’a n’otru buccacciu. Po’ lu passava tutti li giurni, pi na dicina di giurni. Alla fine lu vacava intr’ alli buttiglie e mitteva la targhetta fatta cu nu fogliu ti quadernu. “ lacrima” vendemmia 1956…o 1960, insomma ti l’annu ca era fattu la lacrima.
Alli fiesti granni, come Pasca e Natale, màma asseva una ti quiri buttiglie e pi nuie era comu sia ca ni bivemmu lu megghju sciampagne!