Archivi

Soprannomi sangiorgesi

savino F. Paolo

Se i soprannomi avessero un volto, amici miei, questo volto apparterrebbe a Savino Francesco Paolo,
(cicci pàulu savinu) il quale era soprannominato “Sciàbblaecappotto”. Un soprannome che gli derivava dal fatto che, solitamente, indossava una palandrana lunga sotto la quale spesso celava la sciabola, ricordo del suo trascorso di soldato, nella guerra del Quindici/diciotto.

Già riportati nella pubblicazione “San Giorgio Jonico e paesi di Area Tarantina” di Cosimo Quaranta, ho approfondito la ricerca aggiungendo un altro consistente numero di “soprannomi! Li riporto nel NOSTRO BLOG per la vostra e la mia gioia.

SOPRANNOMI SANGIORGESI

ACQUASALE
ARTIBANO
ARIONNARIO’
ALLONI
LU MULETTU
LA BACOCCA
LA BACUCCU

LA SINCERA

ABBEBBI’

BALLARINO

BALINSE’
BALLACAZONE
BARONE
BOMBO’
LA BEDDA
LA BURRASKA
LU BOIA
LA BARBUTA

LA SETESCITI
BRUCIAFIERRO
BRICANTI
BRECCHISTA
BRUSCONI
BABBARACCHINO
BUTTIGLIONE
CACAFAVE

Cacarone
LU CACATO
CARMELONE
LU CAIOFFO
LU CAFONE

LU CANTANTE
Lu caiffu
CALIOTA
CANNEDDA
CAMPUCOTLA
CAMPICIEDDU
CAMPUSANTIERE
CAMPASULU
CANNUCCIA
CAPPUCCIU
CAPUGRUESSO
CARDILLO
CAPUVIANCU
CARAVIELLO
CANZIRRU
CAPURUSSU
GARIBALDINA
CARVAGNULU
CASBARRU
CASCAREDDA
CRUFFU
CATARONI
CATARARO
CAZONE
CHIOCHIO’
COCOI’
CIULLO
CICCULATERA
QUAQUAGLIA
CHIACCHIARONE
CHIANTASPINE
CIANNACIANNA
CILATRA
CIPPUNESE
CINISARU
CINTRONE
CENTUSURVEZZI
CINCUNICHELLA
CINCUSOLDI
CUTUMARU
CUVIZZO
CIENTUMUGGHIERE
COZZICOZZI

COCOI’
CROCI TI ZZIPPRU
CUCULONE
CUCUSIEDDU
CURILLU
CUNTINU
CUTUGNU
CUECCILU
CUZZULICCHIU
DIAVOLO ROSSO
FACHELA
FACCIMUCITA

Facciasckuata
FASCIANESE
FAINA
FATTURIEDDU
FARRICCHIU
FAZZADDIU
FISCHITTARU
FIRRIZZULU

FRANGISCHELLA LA MARINARA

FIZZARU
FRAFFITELE
FUCHISTA
FUNARU
GALLINA
GESUELE
GIUDEA
GHIASCIONE
GIUSAFATTA
TUMASI LU GNURU
IATTUDDU
IAIA’
LA BEDDA
LABBEBBì
LA MORTE
LA SCUTATA
LI LONGHI
LARCIONE
LAMPASCIONE
LA CIUCCIA
LU LUENGU
LA PANARARA
MACCARNE
MAIALLONE
MAMARUCCU
MANCIAZZOCCOLI
MANICADATTONE
MARASCA
MACCARRONE
MARCANTIEDDU
MARCHESE
MARCHICIEDDU
MARTICEDDA
MANCIAPAGGHIA
MACISTE
MESTURIMEDIU
MICHILONE
MILAPEZZI
PICCAMINCODDA
MINNULITU
MIRISSI
MATRICULATA
MOCCACANTRU
MOSCHINBA’
MULETTU
MULONE

MURTICEDDA ( La)

MUSOLINO
MUSTAZZU
MUZZUNARU
MUSUDIPUERCU
NASCELANI
PACCHIESE
PADDONE
PAGGHIARULU
PAGGHIOTTA
PANARARA
PAPARACCHINO
PAPINTU
PARAPARA
PATUVITU
PATUVONE
PANEMUCCU

PASKALE TI LI COZZE
PICCIUNARA
PIRNOCCHILA
PILLARA
PETTLANCULU
PISIEDDU ( GIUVANNE)
PERQUINTO
PIZZECU
PIZZITANGULU
PIATILLU
PIPPINAZZA
PESCIBACCO
PESCIBACCU
pescimoddi…
pesci’ndiavulatu

QUATTRUSTRADE

PICCIUNARU
PICCAMINCODDA
PESCIMUDDU
PILONE
PIRIPACCHIA
PISSICCHIU
PIZZIMIANA
PISCIALIETTU
MILAPEZZE
PORCAVECCHIA
PUMICENA
PUMITORU
PURCARU
PAGGHIOTTA
PUSCIONE
QUAQUAGLIA
RINNINONE
RAMARU
RASPONE
RAMUNNU
RANCEDDA
REGGINADILIFIORI
RINGO
RUNZI
ROSICAVISAZZI
SACCHETTA
SACCONE
SANGUETTA
SANGUFRIDDU
SAPUNARU
SBANTUSU
SBUNNATA
SCARAFONE
SCANCIUNARU
SCANNAPECRE

Scavone
SETESCITI
SKATTRAGNULU
SPARAMIMPIETTU
SPARPAGGHIA
SARCHIAPONE
SCARDENZA
SCARPARIEDDU
SCHIARDINERA
SCUTATA
LA SINCERA
SCASCIACAPASUNE
SPIERTU
SPITICATU
SUTAZZARU
SCUNCUPILLATO
SCIABOLAECAPPOTTO
SCIAMMERICU
SCIARABALLIERE
SUTTILE
TRETTRE
TRATTRALLERA
TRIMMONE
TRENTAPARI
TIPPITAPPI
TAZZIERE
TRENTACAPIDDI
TURCHIARULU
TURMITURMI
UNCIMITUTTU
USCACICIRI

UNI’ UNA’

VARNAMINTARU
VASCO ROSSI
VINNACITU
VICHINGHI
VAVUSU
VAVONE
VISSINU
VICCIVICCI
VIRNALLESE
VIRLISCONE
VULANTE
VUZZACCHIA
ZAMPILLA
VIZZIUSU

ZIBBIDEU

ZIUPEPè
ZIMBAZOMBA
ZICRU
ZEZE’
ZANGONE

Case, cornici e ruderi

Via Corona

le case hanno anime..
lu pizzùlu
la casa ti Rusuliala casina rossaantiche vestigiabiancore di calcecase ricchela casa che i nostri piedi...
Con il Gruppo Facebook “Con il Bianco e Nero nel cuore” ho pubblicato un album di foto sulle antiche case del mio paese, San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Certo, il paese è tanto cambiato e vi sono zone moderne dove negli anni del boom economico sorsero i primi palazzi che non si possono certamente definire “Grattacieli” ma che si ergevano con dignitosa superbia dirimpetto alle case basse e monofamiliare. Le case di un tempo, sfolgoranti di quel biancore  di calce che ha caratterizzato nei secoli scorsi i paesi del Sud.
Io, come un cercatore di pepite d’oro, vado ancora, testardamente, a raccogliere quelle vestigia del passato che sono rimaste, a testimonianza della nostra civiltà rurale, delle nostre case dalle piccole porte, dei quattro gradini di pietra che conducevano alle gioie del piccolo paradiso domestico.

Lu presepiu chiù bellu

il presepe di una volta

Ce é vistu pi la casa, ier matina,
stava n’agitazione, na muìna,
amu spustatu puru nu cascittone
cu facimu lu prisepiu a nu cantone.

Sobbra a do’ tripieti amu zinpatu
nu cannizzu vecchju e gnuricatu.
“Tanta l’am’a cucciare- ha dittu mama,-
no stè chjù tiempu, l’am’a fa’ sta sittimana”

Cu do’ cippuni, beddi sistimati,
si faceva la crotta, li casoddi e puru li strati,
cu do’ pupazzi ca mo chiàmunu “statuine”
e cu na serie di deci lampatine.

Lu cielu stillatu di carta ‘nargentata
e la stella cometa sobbra sobbra ‘ppizzutata.
A postu d’onore stava lu pastore
cu doi, tre, quattru, cincu picuredde,
la fèmmena cu la minzana vicinu allu puzzu
e lu firraru cu lu martidduzzu.

Li tre Re Maggi sobbr’allu cammellu
si facèvunu caminare bellu bellu,
pi sce’ ‘rrivare ti la Bifania
quera ca tutti li feste si porta via.

La Mirra, L’Argentu e l’Oru finu
purtàvunu in regalu allu Mamminu
e vineva puru lu massaru cu l’agnellu ‘mbrazzi
e lu villanu cu do’ favarazzi.

E ti l’Ancilu cu li vrazzi apierti
mo mi ni scurdava,
quiru ca purtava na striscia alli mani
‘ddò stava scrittu cu lettere d’argentu:
“Sia pace in terra e allu firmamentu”:

‘ddò stava scrittu cu lettere di oru
“sia pace in terra a tutti li cristiani,
ma sulu a quiri ti bona volontà”
ca tènunu ‘ntra llu core la bontà,
ca tènunu ‘ntra lu piettu tant’amore
ca quiru é lu Prisepiu ti nostru Signore,

Ca ete lu core ti l’omu lu liettu predilettu
di lu Mamminu Santu e Benedettu

Anna Marinelli

‘Nviernu

1383841_10202030385632054_570268603_n[1]

‘NVIERNU

Ce friddu si respira ‘sta sirata
ce calma ca si sente pi lla strata
ognunu rintanatu ste ‘ntra casa
e nturnu alla fracera ste prisciata.

Nu picca di cinisa ppizzicata
ca puntu puntu scarnisciata vene
cu lla speranza cu si po’ scarfare
lu sangu ca ha ghjacciatu ‘ntra lli vene

e tata core vò conta nna storia
ca li piccinni sapinu a memoria
ci sapi quanta voti l’ha cuntatu
di quannu jddu partìu pi lu suldatu.

Do jatti intra l’òrtiri scamannu
pi lla miseria quanta scamunera,
e lu riloggiu ti mienz’alla chiazza
ni tìci ca so li ùnnici ti sera.

E mo ni scià curcamu,tici mama,
cu lu fisciùlu ncueddu e na scialletta
ca crè matina na m’ azà pi tiempu
la vita è amara, nonc’è ‘na barzelletta.

Mestra Chicchina e li chiavutiéddj

Mestra Chicchina

Stonu certi storie ca onu successu allu paisu mia ca nisciùnu canosce, ma sontu tanta beddi ca quannu li sentu mi rìzzic’nu li carni.
Questa ete propia bedda.
Quannu scuppiò la prima uerra mondiale tutti li uèmmini giuvini érna scè alla uerra pi salvà e difendere la Patria.
Rimanévunu sulu li viecchj. Appusitìu mancàvunu anni sani sani li falegnami, li scarpari, li cuntadini, li massari, li conzacràste, insomma tutti quiri ca tinevunu nu mistiere.
Intr’a San Giorgi stàvunu tanta falegnami, e tutti èrnu sciutu alla putèa di “Mestru” Carmelu Capozza cu si mparàvunu lu mistiere di falegname d’arte fina.
Quannu Mestru Carmelu e l’otri falignami fùrunu chiamati pi scè sott’a l’armi rimanérnu sulu li femmini e li viecchj.
Mo ti vogghju, ca murévunu li cristiani e no stavunu cchiù chiavuti!!!!
Murévunu li piccinni e no stavunu chiavutieddj. Comu s’era ffa?
Tannu li piccinni murévunu puru cu nna freve, ca no stavunu miticini cu si curàvunu.
Ogni giurnu murévunu piccinni, e sirvèvunu li chiavutieddj, tant’è ca quannu sunava la campanedda era lu nsignale ca era muertu n’otru piccinnu.
Allora la mugghjere ti Mestru Carmelu Capozza, (ca si chiamava Frangesca Carafa, zia ti quiru Giuliu Carafa, maritu ti Ratodda ti lu furnu) chiamò cincu se’ femmene e li mittiu tutti a fatià ‘ntra la putea.
Edda ormai tineva l’esperienza di tant’anni ca era vistu fatià lu maritu e sapeva diriggere bona li ‘iutànti sua e li màschili cchiù viecchj scèvunu a Tarantu cu lu travinu e scè pigghjàvunu lu ligname e lu purtàvunu a San Giorgi.
Di tannu ‘sta cristiana cussì attiva la chiamàrnu tutti “Mestra Chicchina” .
Nu titulu ca li spittava di dirittu!

* nella Foto d’epoca Mestra Chicchina e Mestru Carmelo Capozza che stringono con tenerezza il nipotino Giuseppe.

L’Edificio scolastico Maria Pia

Mi sono pervenute, in queste ultime ore, alcune telefonate di genitori i quali mi chiedevano se fossi in grado di fornire loro notizie circa l’anno di edificazione della nostra gloriosa Scuola elementare “Maria Pia”. Con un certo disappunto, consultando le varie pubblicazioni che si sono avute riguardo il mio Paese, “San Giorgio Jonico” non ho trovato notizie a riguardo.
Mi sono messa perciò alla ricerca di notizie storiche, di foto e di altro materiale utile a costruire una piccola scheda da poter consegnare ai genitori e ai bambini, per aiutarli a ricostruire la storia di questo bellissimo edificio scolastico. EDIFICIO SCOLASTICO

L’Edificio scolastico “ Maria Pia di Savoia” sorge in via IV Novembre. La sua edificazione risale al 1934, anno di nascita della principessa Maria Pia, figlia maggiore dell’ultimo Re d’ Italia, Umberto II e di Maria Josè.
L’edificio molto ampio e situato su diversi piani, ha una bellissima facciata dove si affacciano le aule, le quali vengono abbondantemente illuminate dalla luce solare per tutto il tempo della durata delle lezioni. In quegli ampi corridoi nei quali si sono allineate innumerevoli classi di scolari, dalla sua inaugurazione fino ai giorni nostri.

corpo docente in tempo di guerracorpo docente

In tempo di guerra la funzione di “Scuola”dovette cessare perché l’edificio scolastico fu utilizzato come Ospedale militare. Giungevano infatti in quell’ospedale numerosi soldati provenienti dall’Albania, dall’Eritrea, dalla Grecia e dalla Tunisia per essere curati. I soldati che vi giungevano per ricevere le cure necessarie erano spesso feriti agli arti inferiori e superiori, a causa delle mine e dei colpi di fucile ed altre armi da fuoco.
Giungevano anche soldati con gli arti inferiori congelati e perciò subivano dolorose amputazioni, necessarie però per avere salva la vita.
I feriti giungevano spesso a bordo di elicotteri che atterravano sul terrazzo della scuola, e ancora oggi si trova un residuo di Cerchio dipinto che segnalava agli elicotteristi il punto esatto dove atterrare.

Congelati di guerra

I bambini in età scolare, in questo frattempo, venivano dislocati presso comuni abitazioni
requisite dalle autorità. Quando la Guerra infuriava e avvenivano dei bombardamenti l’attività scolastica si sospendeva.
L’edificio era dotato anche di un ampio cortile dove si facevano esercizi ginnici, specie durante il tempo del fascismo. Tutti gli scolari vestivano una divisa composta da: pantaloncino nero alla “zuava”, camicia bianca, fazzoletto legato al collo e cappello con la M di Mussolini. Le ragazze indossavano una gonna nera a pieghe e la camicia bianca. L’attività sportiva era molto importante all’epoca del fascismo perché mirava ad infondere nei giovani il sentimento della disciplina e della educazione militare. Infatti la pedagogia fascista imponeva l’obbligatorietà delle divise, delle marce, delle esercitazioni, quali strumenti necessari per la formazione dell’ ”italiano nuovo”.
Nelle scuole elementari era previsto un solo libro di testo per ciascuna delle prime due classi e due testi separati (libro di lettura e sussidiario) per le tre classi rimanenti. In questi testi scolastici ci sono costanti riferimenti al regime e alla presenza ossessiva della figura del ‘duce’, protettiva, salvifica, comunque centro di ogni discorso educativo. 1461230_546793218744223_791791120_n[1]
Così nel libro unico della terza elementare veniva spiegata la marcia su Roma ai bambini di 8 anni:
946070_546774102079468_1564197538_n[1]
In quel tempo fu istituito il “Sabato fascista”, cioè una giornata senza lezioni e dedicata alle attività sportive.

esercizi ginnici

Questi bambini venivano chiamati “Piccoli Balilla” ma vi erano diversi gradi di essere Balilla:
Ovvero:
Figli della Lupa: ragazzi e ragazze dai 6 agli 8 anni;
Balilla: ragazzi dagli 8 ai 14 anni;
Piccole italiane : ragazze dagli 8 ai 14 anni;
Avanguardisti: ragazzi dai 14 ai 18 anni;
( veniva curato l’addestramento e la preparazione militare dei giovani);
Giovani Italiane: ragazze dai 14 ai 18 anni.

Finita la Guerra, l’edificio ritornò ad essere utilizzato come Scuola e nei locali interrati entrò in funzione il “Refettorio”, dove si accoglievano a mensa gli orfani di guerra e i bambini più poveri del paese.
In qualità di cuoche e bidelle si assumevano le vedove di guerra.
A guerra ultimata l’edificio fu dotato di una Palestra Coperta costruita all’interno di quella all’aperto, nella quale si svolgevano anche i saggi di fine anno, le recite natalizie ed altre attività ludico-educative.
1453330_10200319320260624_1889061803_n[1]
la nostra gloriosa scuola Maria Pia

L’antico orologio finalmente restaurato

orologio del maria pia

L’edificio scolastico “Maria Pia” è stato per anni l’unico luogo ufficiale adibito all’insegnamento, fino all’edificazione del plesso scolastico, che sorge in via Zingaropoli, sulla parte alta del paese, intitolato al Maestro e Direttore didattico Michele Nesca.
In seguito, a causa dell’incremento della popolazione dovuta all’insediamento di nuovi nuclei familiari, venutisi a stabilire nel nostro paese, con l’avvento dello stabilimento Siderurgico, si rese necessaria l’edificazione di un nuovo edificio Scolastico, ubicato, questa volta nella parte bassa del paese nella zona denominata “Serro” intitolata al personaggio politico Alcìde De Gasperi.
Ma nuove scuole e nuovi “Asili” si svilupparono rapidamente su tutto il territorio sangiorgese, tra Scuole Statali, Private, dell’Infanzia, Elementari e Medie, fino a raggiungere il ragguardevole numero di circa una ventina.

Eccole:

SCUOLE STATALI

Costantinopoli
Scuola materna (dell’infanzia)
Contrada Serro – Cap: 74027
Telefono: 099 5926249; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAAA08302Q

Leonardo Da Vinci
Scuola materna (dell’infanzia)
Via Del Canaletto – Cap: 74027
Telefono: 099 5916764;
Codice Meccanografico: TAAA80401L

G.Pascoli
Scuola materna (dell’infanzia)
Via IV Novembre S. N. – Cap: 74027
Telefono: 099 5929830; Fax: 099 5929247
Codice Meccanografico: TAAA80400G

I° Circolo Didattico Maria Pia
Scuola materna (dell’infanzia)
Via Quattro Novembre 1 – Cap: 74027
Telefono: 099 5915264; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAAA08300N

Pier della Francesca
Scuola materna (dell’infanzia)
Via Pier Della Francesca – Cap: 74027
Telefono: 099 5916762; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAAA08304T

De Gasperi
Scuola elementare (primaria)
Contrada Serro – Cap: 74027
Telefono: 099 5929965; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAEE083032

I° Circolo Didattico Maria Pia
Scuola elementare (primaria)
Via Quattro Novembre 1 – Cap: 74027
Telefono: 099 5915264; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAEE08300V

Maria Pia
Scuola elementare (primaria)
Via Quattro Novembre, 1 – Cap: 74027
Telefono: 099 5919988; Fax: 099 5910305
Codice Meccanografico: TAEE08301X

Michele Nesca
Scuola elementare (primaria)
Via Don Bosco – Cap: 74027
Telefono: 099 5915265;
Codice Meccanografico: TAEE80402V

Giovanni Pascoli
Scuola media (secondaria di I grado)
Via IV Novembre S. N. – Cap: 74027
Telefono: 099 5929830; Fax: 099 5929247
Codice Meccanografico: TAMM80401R

Giovanni Pascoli
Scuola Superiore:
Via IV Novembre S. N. – Cap: 74027
Telefono: 099 5929830; Fax: 099 5929247
Codice Meccanografico: TAIC80400Q

I.T.I. Falanto Sez. Stacc. Serale
Scuola Superiore: Istituto Tecnico Industriale
Via V. Da Feltre, 57 – Cap: 74027
Telefono: 099 5926481; Fax: 099 5926481
Codice Meccanografico: TATF024513

Sezione Staccata I.T.I. Falanto
Scuola Superiore: Istituto Tecnico Industriale
Via V. Da Feltre 57 – Cap: 74027
Telefono: 099 5926481; Fax: 099 5926481
Codice Meccanografico: TATF02401N

SCUOLE PRIVATE

Angelo Parabita
Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria
Piazza Asilo Brigida Pastorino 3 – Cap: 74027
Telefono: 099 5919023; Fax: 099 5919023
Codice Meccanografico: TA1A01900X

Il Pulcino D’Oro
Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria
Via Giotto 1 – Cap: 74027
Telefono: 099 4004051; Fax: 099 4004051
Codice Meccanografico: TA1A083007

Mary Poppins
Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria
Via S. D’Acquisto, 57 – Cap: 74027
Telefono: 099 4005621; Fax: 099 4005621
Codice Meccanografico: TA1A034002

Speedy Gonzales
Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria
Via Valle D’Aosta, 8 – Cap: 74027
Telefono: 099 5919841;
Codice Meccanografico: TA1A033006

Walt Disney Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria
Via Verga 2 – Cap: 74027
Telefono: 099 5918892; Fax: 099 5936908
Codice Meccanografico: TA1A03500T

I Piccoli Balilla e gli esercizi ginnici

disciplina sportiva...esercizi ginniciesercizi Plesso Maria Pianelle cave

Amici, ieri sera ho avuto la gradita visita del prof. Lucio Fabbiano il quale mi ha portato un prezioso bottino di fotografie rarissime. Ne pubblico solo una per suscitare il vostro interesse. Si tratta degli esercizi ginnici dei “piccoli balilla”, al tempo del Fascismo. Scolaresche si esercitano nel cortile dell’Edificio scolastico Maria Pia con la divisa voluta dal Duce. Le bimbe indossavano la gonnellina a pieghe nera e la camicetta bianca. Si evince la lunga scala che dalla direzione portava verso la palestra all’aperto. Le finestrelle davano luce ai locali sottostanti della refezione!

Nella quarta foto invece ancora un importante documento: piccoli balilla accompagnati dal Maestro Fabbiano in visita nelle tagghjate. Notare il bambino con “la cataredda” sulle spalle e la tanta tristezza negli occhi.. lui non frequentava la scuola, era a lavorare nelle tagghjate ad arrotondare col suo lavoro il misero salario del genitore.