Archivio | settembre 2, 2021

Rusaria la caffittèra

Rusaria la caffittera

Oscj vi vogghju parlu ti na cristiana ca tanta tiempu fa faceva nu mistiere stranu.

Vinneva la purga e lu cafè.

No rititi ca mo vi spiegu megghju.

Questa signora tineva la licenza cu faceva stu mistiere.

Era comu sia ca tineva lu bar, piccè addo edda si sce facèvunu na tazza di uérgiu,

si sce pigghjavunu lu chininu pi la malaria e allu bisuegnu si sce pigghjàvunu n’onza ti purga.

Rusaria la caffittera era essere assai brava cu faceva ‘sta attività;

scarfava l’oglio ti ricinu, lu ccunzava cu lu cafè, ruzzulava buenu buenu e lu faceva bèvere.

Po’ li tava nnu picca ti cafè ti uérgiu a parte cu si facèvunu la vocca.

M’onu tittu ca pi stu mistiere Rusaria la caffittera tineva totta na serie ti misurini di rama,

ti menz’onza, ti nn’onza, ti nn’onza e menza, ti do’ onze…

M’ha dittu Chiarina ca tanta ti vote ha sciutu addò Rusaria cu li circava nnu picca ti posa ti cafè

cu faceva lliva’ lu spilu alli piccinni.

Edda la tava sempre, piccè era ggentile e bbona ti core!

Po’, alla morte sova, la licenza passò alla nipote Minichella

ca s’ apriu intr’a San Giorgi (dopu quiru ti Aristodemo)

lu primu bar cu la macchinetta espressa, lu rusolliu li gilati e puru lu bigliardino.

La furtuna ha vulutu cu vene n’amica mea a casa propia ieri,

e m’ha purtatu tanta libretti di preghiere, litanie, figurine e giaculatorie,

e ‘tra sti cose, sapiti ccè ha ssutu???

No lu putiti crètere, ha ssutu la fotografia di Rusaria la caffittera!!!.

Iu nnotru picca chianceva pi lla commozione, la meraviglia, la sorpresa…

Era cchiatu nna pepita d’oro, di quiri ca vo’ circannu, scavannu pi tant’anni,

cu lli mani e cu l’ògni, senza uànti.

Misurièddi