Archivio | giugno 2, 2017

Lu cuntatinu ‘ntr’all’acciaieria

0000-00-00 ulivo18882092_10212555932164139_7328009481605241236_n

LU  CUNTATINU  ‘NTRA  L’ACCIAIERIA

 

 

Era na cosa sola cu la terra

comu n’arlu,  na chjanca, nu cippone..

Poi si sàpunu li cosi ti la vita

la terra vose fa’ cuntestazione.

 

Si rifiutavunu l’arli ti minare,

li vigni purtavunu crappicedde rachitiche,

e ‘ntra lu cranu

era chjù la cramegna ca li spiche.

 

Passa nu mese, n’annu, doje

e la mugghjere ti lu cuntatinu priticava

ruzzulava sempre na cosa:

-Va fatìa all’Italsitre

Va fatìa all’Italsitre-

Fu custrettu, povuru villanu

a fa’ domanda pi l’accettazzione.

 

Fu pigghjatu,

e  ‘ntra quattr’e quattr‘ottu

lassò la zappa e pigghjò lu giubbottu.

 

Ma po’ pigghjare n’arlu t’alìa

ci lu scappi ti qua e lu chianti a Milanu?

Accussì lu povuru villanu

si ni mureva ti malincunia

pinsannu alla vigna, all’arli, allu cranu.

 

Puru lu sole era persu la via

‘ntra li reparti ti l’acciaierìa.

 

 

 

Anna Marinelli      1977