Archivio | novembre 22, 2016

Le pettole di Santa Cecilia

pettole2

Amici, a tarda sera, ormai le pettole si sono finite in tutte le case, in tutti i panifici, in tutte le viuzze di Taranto vecchia e nuova…ecco che la Musa mi ha baciata…e mi ha fatto un bel regalo che desidero condividere con voi che mi seguite da tanto con assiduità e attaccamento…anche se non commentate…vabbè, cosa ci posso fare!

Santa Ceciglia e li péttele

 

Lu uègghiu friscu friscu ti trappito

Ste fuma ‘ntra nna vecchia frizzalora,

maritima ste gira ‘nturnu ‘nturnu

cu si li mancia no’ ste vete l’ora.

 

La prima frizzulata si n’ha sciutu

Lu tièmpu cu li possu zuccarare

Quist’otri tunni tunni ònu vinutu

Ndorate sia ca sontu nnu villutu.

 

Comu cuscini di mele e di farina

Intra pare sia ca ste vammàce

Cu llu pinzière l’offru allu Mamminu

E Iddu nqualche grazzia cu nni face.

 

Li lurtimi so’ picca picca asckuate

E io lu sacciu ca tòccunu a mène

Mò mi li ssuppu ti vinu cuèttu e mèle

Santa Ceciglia nna vota all’annu vène.