Archivio | marzo 18, 2016

Candelora e cattivo tempo

1-orso2008_1

 

No’ v’ha  piaciùtu ca lu giurnu ti la candelora ha statu tiempu bbuènu? E mò tinitivi lu tiempu bruttu. Vuie nonci lu sapiti ca quannu ti la cannelora faci tiempu buenu l’ursu (l’orso) esse cu v’è faci li pruvvisti…e quannu l’ursu v’è faci li pruvvisti vol dire che l’inverno sarà ancora lungo e pieno di intemperie di ogni tipo. Vièntu, acqua, friddu a trema la terra!

La prossima vòta ca ti la cannelora faci friddu e chiove… sorridete perché l’ursu rimane ‘ntra la tana sòva cu lli piccinni sua e nonci si po’ fa li pruvvisti!!!

Aviti capitu? Bè, speriamu!