Archivio | settembre 13, 2015

Lu sucu di pummitoru verde verde

gnocchi con sugo di pomodoro fresco

gnocchi con sugo di pomodoro fresco

20150828_105857

sugo di pomodoro fresco

sugo di pomodoro fresco

 

Quann’era piccenna  e manciava qualche vota a casa ti ziànima Mimina e vineva puru zia Minichina, io sinteva na parola ca m’ha fattu sempre meraviglia’!

Quànnu ziànima Mimina faceva na làina ti massa cu lu sucu ti pummitòru  e tanta casiricòtta crattata alla crattacasa t’ allumìniu, mi tuccava sempre a me cu crattava la casiricòtta!

Ìu la crattava vulintieri piccè ogni tanta, senza cu mi faceva vite’ ti nisciunu, ziccava quarche muzzichicchju! Li granni però ni sapèvunu una chjù ti lu tiàvulu, piccè ci era cratta’ la casiricòtta era màsculu li ticèvunu “ eh! vagnò, fisca”, ci era femmena li ticèvunu “ Eh! vagnè, canta!”, cussì tinèvunu la situazione sotto controllo.

Zia Minichina basta ca si ‘ssiteva ‘ntàvula e manciava.

Appena  ziccava lu primu vuccone, iu stava attient’attientu ca sapeva ca po’ era dìciri quera frase storica.

“Mimi’, quant’è buenu ‘stu sucu cu lu pummitòru verde verde.”

A quiru puntu ìu mi faceva la croce alla tretta e alla smersa, ca no mi spiegava lu fattu ca lu pummitòru  pi zia Minichina era VERDE!

Sulu mo, a distanza ti tiempu, agghju capitu ce vulè diceva.

Quànnu si faceva lu sucu cu lu pummitòru friscu si faceva còcere appena appena, quantu pare ca si rimmuddava nu picca la pelle ti lu pummitòru. La pelle tànnu nonci si livava, rimaneva ‘nfacci allu pizzettu ti lu pummitoru; nonci stàvunu tanta mosse comu mo e nonci stàvunu mancu li pelati intr’alli buàtti!