Archivio | aprile 3, 2014

LA CANNUCCIA TI FINUCCHJU

cannuccia ti finucchju - Copia copia

Cè bedda invenzione era la cannuccia di finucchju.
Quann’era piccenna iu nonci stava totta sta plaștica, ca mo la tinimu puru ‘ntra gli uecchj!
Quannu pulizzava lu finucchju, mama tagghjava nnu stuezzu di cota ca era comu nna canna tènnera e giacchè era bucata li passava puru lu fierru ti la pasta, lu fricieddu, oppure nnu fierru ca si facevunu li cazietti, e la furava bbona, ti nna vanna all’otra, po’ ni mittévunu nnu sursu ti vinu cu ll’acqua ntr’allu bicchiere e ni lu bbivémmu cu lla cannuccia di finucchju!