Archivio | settembre 6, 2013

CUCUZZA ALLA PUVIREDDA

cucuzza alla puviredda - Copia

La cucuzza nonci ha statu mai calculata ‘ntr’alla cucina ti lu paisu.
Li mariti, quannu si ritiràvunu ti la fatia e acchjàvunu cucuzza, turcèvunu lu musu.
E tinèvunu raggione piccè la cucuzza ete senza sustanza …e po’ ete totta acqua!
Ste puru nu pruverbio ca tici ”la cucuzza si coce cu l’acqua sova stessa”.
Eppuru si po’ cucina’ ti tanta manére!
N’otru pruverbio tici “comu la faci faci è cucuzza!”
E’ inutile! Questa pòvera cucuzza, puru ci ete tanta bona, nisciunu la po’ vite’.
Mama la cucinava spritta e tagghjata a pizzetti grossi. La faceva sprìcere ‘ntr’allu uegghju, la vutava e la girava finu a quannu ‘rrussava! Alla fine ti la cuttura minava nu uevu, lu sbatteva ‘ntr’alla patella stessa e la faceva quagghja’!
L’ardoro però ca si sinteva ‘ntra casa era megghju ti quannu cucinavi maccarruni e carne!
Mitteva puru nu picca ti formaggiu e na figghjazza ti menta ca ‘ntra li uerti nuestri no mancava mai!