Archivio | agosto 13, 2013

Lu mulone all’acqua

anguria fetta
Osci agghju ‘vutu la triste notizzia e cioè ca lu mulone tene vita breve, lu pruverbio nonci sbaglia mai. “Quannu ‘rriva la fica lu mulone si vè ‘mpica”. Lu priezzu loru precipita vertigginosamente, quannu all’iniziu ca onu ‘zzicat’a ‘sse’, scèvunu a pesu t’oru!
Stamatina infatti agghju ‘vutu nnu beddu piattinu ti fichi, sia verdi ca virnè.
Piccatu però!
Mi ricordu ca quannu era piccenna e iavitava sobbr’alli Castrioti, intr’allu uertu tinemmu lu puzzu cu l’acqua fresca. Allora ‘ttanima calava ti la matina lu sicchju cu lu mulone e lu tineva allu friscu finu ca erma mancia’!
Tannu lu frigoriferu nonci lu tinévunu tutti e ci lu tinévunu era piccinnu piccinnu ca no’ cacciava niente, menu ca menu nu mulone ti deci-dudici chili!
E po’, quannu ti Santa Maria (l’odierno ferragosto) si sceva a mare, a Ciminu, alli Vattinieri o a Patruvale, lu mulone all’acqua nonci mancava mai, si purtava intr’allu catarieddu ’ppinnutu sott’allu travinu!
Ìu quann’era piccenna agghju sciutu sulu nu paru ti vote allu mare ti Patruvale, quannu mi purtàvunu la vicini ti casa mea, ca ’ttanima tineva na bicicletta e nonci si ‘ssicurava cu si mitteva sobbra a na Vianova! E ‘ccussì agghju rimastu cu lu disideriu ti lu mare, ti lu mulone all’acqua, ti quera pasta sapurita ca cucinava Cumma’ Memena, chiena ti sucu friscu, ti casiricotta e ti tant’amore… quiru ca manca mò alli tiempi nuestri!