Archivio | Maggio 15, 2013

lu uèvu ‘rrustutu

zia Stella che pulisce le cicorie
Alli tiempi ti prima no si n’assèva tanta ‘mmunnezza quanta si n’esse mò!
Mò addirittura ste tanta ti quera ‘mmunnezza ca sa ta spàrtre: qua la carta, qua la plastica, qua li figghjazzi ti li fogghje, li scuercili ti lu mulone, ti li miledde…
Alli tiempi ti prima tutti tinèvunu nu stuezzu di uertu e a n’angulu tinèvunu nu paru ti jaddine.
Alli jaddine si faceva la canigghja ma si tava puru tutti quiri cose ca mo si scèttunu. Canuscèva na cristiana ca tava alli jaddine puru li scuèrcili ti li patane!
E quiri criscèvunu e facèvunu l’ove.
Lu russu ti l’ove ti prima era veramente russu!
Mò lu russu ete come sia ca li jaddine tènunu l’anemia!
E alli tiempi mia quannu stàvunu l’ove friscki li mamme ni lu facèvunu ‘rrustutu.
Nonci lu mittèvunu sobbra allu fuecu comu la fettina ti la carne o la sazizza, ma si faceva bulli’ doi tre minuti intra na patellozza piccenna, ca lu uevu era stà picca picca di fore. Appena l’acqua ‘zziccava a spingula’ la fiamma si stutava e si lassava pi n’otru paru ti minuti, taccussì lu biancu quagghjava n’otru picca.
Po’ si mitteva intr’a na tazza, si livava lo skuèrciulu ti sobbra e si ‘ssuppàvunu li fedde ti lu pane tagghjate a striscioline. Si mitteva puru nu picca ti sale finu e si ggirava intr’allu uevu stessu cu lu cucchiarinu.
Ci no, lu primu vuccone ca ti manciavi era salatu na raggia!!!