Archivio | Maggio 10, 2013

Lu fierru da stiro cu li cravùni

lu fierru da stiro

Poviri nonni nuestri, quanta fatìa onu fattu!
No’ sulu erna a lavà sobbra allu stricatùru, ma po’ erna scè sobbra alla lammia pi spannè, e po’ pi li sce’ ccogghjere, e po’ l’erna a stirà!
Veramente nonci stiràvunu tutti cose!

Si mittèvunu li robbe nn’anti, sobbra na seggia e si li stiràvunu tutti cu li mani,
e po’ li piegàvunu, e li rripàvunu ntra lli tratùri!
Alli lenzuoli, tuesti come scuerpi, li tàvunu nna botta di fierru,
scarfatu cu lli cravùni, o cu la cravunèdda!.

Quannu la cravunèdda si ppannava ti cènnere, scèvunu allu uèrtu e vintulàvunu lu fierru, apiertu,
cu si ripigghjava la fiamma, e spiccia’, quantu prima quera fatia ti pacci!
No vi dicu quannu cateva qualche facidda di fuecu sobbr’alli rrobbe, cè succitèva!!!

il vecchio ferro da stiro

Amici, per la nostra cara Monica aggiungo l’immagine del vecchio ferro da stiro che usavano le nostre nonne!

E come lo usano le nostre mamme!
ricordo del passato