Archivio | novembre 6, 2012

Li pastiddj ti la Virnallese e la ‘nsalata ti Cecca

Sobbra alla chiazzodda, all’inizzio ti la stratodda ca purtava sobbr’alla Matonna ti la Croce, javitàva la Virnallese.
Si scinnèvunu nu paru ti gradini e tacchjavi ti nanti tanta ti quiri cose bbuene.
Alli tiempi nuestri li cose ca vinneva la Virnallese s’acchjunu a tutti vanne, ma tannu era edda la specialista ti nucedde, pastiddj, lupini, castagne ti lu prèvite, mènnele e spassatiempi.
Tiempu ti ‘nviernu la Virnallese rrusteva puru li castagne e li vinneva alli piccinni e alli cranni.
Nisciùnu si ricorda chjù ce nome tineva; era chiamata cu lu sobbrannome ca li tarnu appena venne a javita’ a San Giorgi, ti lu paisu sua, ti Bernalda.

Po’ stava na vicchjaredda ca javitava vicinu allu Professore Ponzio, ca si chiamava Cececca, o Cecca, ca vinneva la ‘nsalata ‘nnant’alla porta ti casa sova.
Quannu passavi ti ddà lu furtore ti l’ùmmutu si sinteva appena ggiravi l’àngulu ti De Monte.
Essì, Cecca vinneva la ‘nsalata, la ‘ttaccava a mazzettini cu la raffia, e si mitteva cu na cascetta a capusotta, e faceva la vetrinetta sova. Li rafanieddj, l’arienu, l’agghja, lu putrisinu, la lattuga, lu chiavulicchju askuante e tanta cose minute e piccinni, ca edda era vecchia e no si puteva caricà quannu sceva a Tarantu cu la corriera o cu li màchine private ca purtàvunu li cristiani a fa’ la spesa a Tarantu.
Appena m’agghju misu a fa domande sobbra a questa vicchjaredda, onu catutu tanta muragghje ti dimenticanza e cu li uecchj chini ti meraviglia a picca a picca pareva ca l’amu fattu risuscità, e pareva ca la vitemmu intr’a quera casa ùmmita, curvata sobbra a quera povera èrva ca li faceva uatagnà to soldi pi campa’ onestamente.

Questa voce è stata pubblicata il novembre 6, 2012, in varie. 6 commenti