Archivio | ottobre 30, 2012

RUSARIA LA CAFFETTERA

Misurieddi fotografati presso “Il Museo della civiltà contadina” in San Giorgio Jonico

Oscj vi vogghju parlu ti na cristiana ca tanta tiempu fa faceva nu mistiere stranu.

Vinneva la purga e lu cafè.

No rititi ca mo vi spiegu megghju.

Questa signora tineva la licenza cu faceva ‘stu mistiere.

Era comu sia ca tineva lu bar, piccè addo edda si sce facèvunu na tazza di uergiu, si sce pigghjavunu lu chininu pi la malaria, e allu bisuegnu si sce pigghjavunu n’onza ti purga.

Rusaria la caffettera era essere assai brava cu faceva ‘sta attività; scarfava l’oglio ti ricinu, lu ccunzava cu lu cafè, ruzzulava buenu buenu e lu faceva bèvere.
Po’ li tava nnu picca ti cafè ti uergiu a parte cu si facévunu la vocca.

M’onu tittu ca pi stu mistiere Rusaria la caffettera tineva totta na serie ti misurini di rama, ti menz’onza, ti nn’onza, ti nn’onza e menza, ti do onze…

M’ha dittu Chiarina ca tanta ti vote ha sciutu addò Rusaria cu li circava nnu picca ti posa ti cafè cu faceva lliva’ lu spilu alli piccinni.

Edda la tava sempre, piccè era ggentile e bbona ti core!
Po’, alla morte sova, la licenza passò alla sore Minichella ca s’ apriu intr’a San Giorgi (dopu quiru ti Aristodemo) lu primu bar cu la macchinetta espressa, lu rusolliu e li gilati.