Archivio | agosto 16, 2012

Li megghju fichi sontu “ti ddò ziànima ccappa ccappa”

Agostu ete lu mese ti li fichi e alli campagne nuestre tutti l’arli
ca stonu mmienz’alli terre si càricunu a spizza’.
L’arli ca stonu fore-fore alli strate sontu arli ti zianima ‘ccappa-ccappa. Mo vi spiego; quannu unu ca no tineve terra turnava a casa cu nu paru ti sicchj ti ficatigni , ti ua o ti fichi a ci lu ddummannàva: “Ah! ‘Ntunu’, ti ddò le scjù ccuesu quiri ficatigni?”
‘Ntunucciu rispunneva : “ti ddo zianima ccappa -ccappa”. Era na risposta cifrata, a ci capeva capeva!
Quistu significava ca l’era sciù pigghjatu ti ddò sia sia, addò si puteva, intr’alli terre bbandunati, o intr’alli tagghjate!
E cussì puru li puvirieddj si putévunu mancià do fichi frischi senza spénnere mancu 100 lire.