Archivio | agosto 9, 2012

LA SCKAKKIATA TI PIPARULI


Quann’era piccenna ìu a tiempu ti statu, ci t’acchiavi caminannu pi la strata verso li cincu, li sei di sera, sintivi ca t’intr’a tutti li case, apierti pi lu càvutu e cu nu ‘nnanziporta ca vintulava, asseva n’ardoro ca ti faceva sckuppà ‘nterra!
E ce era??
L’ardoru ti la sckakkiata ti piparuli!!!
No si puteva sbaglia’!
La staggione ce ti vuli’ manciavi la sera? O vulì o vulà, nonci stava tanta ta sckakkia’!
O nu paru ti friseddi, o na sckakkiata ti piparuli. Ci po’ n’acchiavi unu asckuante t’asckuavi tuttu lu cannanoce! Ca allora piccè si chiàmunu “diavulicchi”?
Ca ùsckunu comu nu diavulu!
Alli màschili però la cosa li faceva piacere, ca cu la scusa di farsi passa’ l’asckuore si bivèvunu nu paru ti bicchieri ti mieru di chju!