Archivio | luglio 8, 2012

Lu pane ti sant’Antonio

Stannu m’ha capitatu na cosa veramente bella a propositu ti lu pane ti sant’Antonio.

Tutti l’anni, lu tridici di giugnu zzeccunu ti la matina prestu a sunà alla porta; e ci ete? Pina, La prima devota ti sant’Antonio ca m’ha purtato lu pane benedetto, appena assutu ti la chiesa. Dopu nu quartu t’ora, sonunu arretu, cci ete? Maria! Puru Maria m’ha purtatu do’ panini ti sant’Antonio, ca lu face ogni annu pi devozione.

Quannu ti criti ca ha spicciatu, ecco ca ‘nqualdun’otru ti sona alla porta e ti ricala n’otru paru ti panini ti sant’Antonio.
E’ na cosa bedda veramente… e ci maesìa n’annu no mi sunava Pina io m’era preocupa’ avveramente.

Stannu m’ha chiamatu n’amica mea ti la Rocca e m’ha dittu: Anna, viti ci m’acchj nu prèvete ca ma ta binidìcere nu quintale e 13 kili ti pane, ca iu nonci la fazzu cchju cu lu portu alla chiesa, ca li forzi nonci mi ccumpàgnunu.
Iu agghju rispuéstu: E lu prévete ti la chiesa tova l’è chiamatu?
Sine, ha rispuéstu Annina, ma nonci po vinè ca tene la scola!

Cussì amu ticisu cu chiamamu Don Domenico; quiru stè già in pensione ti qualche annu e non tene scola la matina.

Quannu ha vinuto don Domenico, e a vistu ti cè si ni trattava, ha rimastu cu la vocca aperta e puru iu ca na cosa ti quiri no l’era vistu maje!
Stava n’altarinu cu sant’Antonio, sobbra a na banca e po tanta vasi ti gigli bianchi, quiri ca essunu a giugno e si chiamunu appusitìu “gigli ti sant’Antonio, ca lu profumu ca stava ‘ntra quera casa ti faceva sveni’.

E taccussì, dopu ca amu tittu nu beddu rusariu, Don Domenico ha benedettu tuttu quiru quintale e 13 kili ti pane, e n’amu sciuto alli case nuestre cu li borse sckuffulannu ti pane. Puru iu, dopu ca ernu già quasi menzatìa, agghiu sciu’ sunatu alla porta ti qualche famiglia ca canuscéva e l’agghju lassatu lu pane benedettu ti sant’Antonio.