Archivio | luglio 4, 2012

LI FAVE SPIZZUTATE

Amici, ormai vo’ pi numinata ‘ntr’a San Giorgi. Stamatina m’ha vinu’ sunatu alla porta nna vicina ti casa e m’ha dittu: “Anna, agghju fattu li fave spizzutate, ccè li vuè faci la fotografia”???
“Eccomu no??? “agghju tittu! “Addò ma ta capita’ n’otra furtuna comu questa”?

“Puru ca sobbra allu libbru nonci l’agghju misu, armenu la mettu sobbra a internette! Grazzie Nenetta!”

LI FAVE SPIZZUTATI (pag. 24 del Quaderno degli antichi sapori)

Era nnu piattu poviru, ma tanta piccinni e granni sono bbinchiatu cu lli fave spizzutati, quannu otru nno tinivi.

Cu llu curtieddu si llivava lu nasieddu alli fave, quistu era nnu mistieri ca si faceva fa alli viecchi, pi tinerli nnu picca occupati.
Si mittevunu a bagnu pi nna notte sana sana e la matina prestu si mittevunu a cocere intra alla pignata, vicinu allu fucarìli.
Pi vinè sapuriti si mitteva nna spica d’agghja, l’accia, qualche pummitoru a pizzetti, (ca tannu si facevunu la pruvvista pi tuttu l’annu) lu sali e l’olliu.

Intra alla pignata vinèvunu sapuriti, e arduràvunu sia ca sta cucinavi maccarruni e carne!