Archivio | giugno 29, 2012

Fiuri ti cucuzza spritti

Ci la cucuzza la scànsunu tutti ca nonci enchj la ventre, li fiuri ti la cucuzza sontu belli a vitersi e a manciarsi… la megghju morte loro sontu spritti, cu la pastella di farina bianca, soffici e croccanti.

Mo vi spiegu comu si facinu…

Lavati li fiuri doi tre voti, aprìtili e vititi ci intra no s’ha scaffatu qualche furmic’la.

Sculàtili bueni bueni ti l’acqua e ssucàtili intr’a nu strofinacciu!

Questa cosa è necessaria ci no quannu friciti l’acqua zzumpa intr’a l’ogliu bollente e vi arriva ‘nfacci.

La pastella lu sàpunu puru li piccinni comu si pripara.

Intr’a na coppa mittiti doi tre puzate ti farina bianca, la farina ti cranu nonc’ete bona pi fricère.

La cosa importante ete comu si mette l’acqua intr’alla farina… ci vuliti la pastella bedda densa comu na crema, avìti a mina’ l’acqua a filu a filu, sbattennu cu la furcina la farina e cazzannu li cocli cu si sckuàgghjunu bueni.

Mittiti lu sale finu, all’urtima.

Facìti ‘nfuca’ l’ogliu, passate li fiuri intr’alla pastella e fricìtìli.

Non li faciti sta’ assai, on’a essere ti nu beddu culore ‘ndoratu.

Prisintàti li fiuri n’tavula sculati ti l’ogliu ti la frittura, beddi assutti e croccanti,ca on’a skattriscia’ sott’alli tienti quannu si li mànciunu!