Archivio | Maggio 30, 2012

Pasta cu li cozze

Quannu n’acchjamu scennu a Tarantu, capita, certe vote, ca, ci ete ti giurnu, ni firmamu sobbr’alla strata di lu ritornu pi catta’ li cozze.

Basciu alla Vianova ste nu negozio ca si chiama “La bicicletta” addò si venne pesce, cozze, òstreche, cozze pelose, cozze agnavuli, e tanta otre cose di mare…

Maritima sape ca io sontu cannaruta ti quiri cose, si ferma vulintieri, pi catta’ do cozze, o cu li facimu ‘ntr’alla spasa o cu li facimu cu la pasta.

Ste na dicerìa qua, alla zona ti Tarantu, ca dice ca li cozze vonu buene quannu sontu li misi senza la erre!

A Maggiu, a Giugnu, a Agostu, ca nonci tènunu la erre li cozze vonu sckuffulannu e si ponnu priparà tanta ti quiri minestre ca sontu la fine del mondo