Archivio | Maggio 12, 2012

Gneta cu l’ogliu cuettu

Quann’era tiempu ti gneta, ttanima la vuleva sempre cucinata cu l’ogliu cuettu.

Na vota m’agghju cchiatu in alta Italia e agghju vistu

ca la gneta ca si manciava ttanima la chiamàvunu ” Bieta saltata in padella”!!!

E ce era po’ la Bieta saltata?

Pi saltà la facevunu saltà, eccomu!!!

Mittèvunu lu burru intr’alla frizzarola, lu facèvunu scarfa’ nu picca e po’ mittèvunu la gneta llissata.

Pò, cu la bravura ti li pizzaioli, la facèvunu saltà come sia ca era nna fritatta ti ueve.

Iu no mi n’agghju manciatu mai ti quera saltata ca facinu all’ alt’ Italia.

Iu mi la manciu cu l’ogliu t’alìa buenu nuestru cu na spica t’agghja e nu chiavulicchiu askuante.

Ci po’ mi la manciu cu lu pane friscu ti cranu, ni vogghju armenu mienzu kilu sulu pi me!