Archivio | aprile 29, 2012

scarciòppili fritti

Comu amu rimasto semplici ti core nuje ti lu meridione….

vulì sapiti nna cosa? Li paisani mia onu statu tanta cuntienti di stu Quadernu ca m’onu fattu tanta ricali…

A ci m’ha purtato nu mazzu ti scarciòppili, a ci m’ha purtatu do borse ti fave di Vùnghili,

a ci m’ha purtato nu cestinu ti frutta… insomma tutti ricali semplici e sapuriti,

comu lu core ti li veri sangiurgisi!

Lu Patrunu ti lu Fievu ca m’ha mannatu li scarcioppili ha fattu megghju ti tutti,

ca subbitu mi n’agghju fattu nu piattu fritti, cu la pastella semplice, cu farina, acqua e sale… ce meraviglia!

Pi la fotografia agghju sciù ‘cchiatu puru nu piattu smaltatu ti quiri ca no si usunu chju!

Ce vi ni pare???