Archivio | marzo 2012

Cozze alla tarantina, ovvero….

Cozze alla pupp’tegna

A ci li chiama cozze alla marinara, a ci li chiama cozze apierte, a ci li chiama ‘mpepata ti cozze…no cancia niente…

sontu sempre li cozze alla pupp’tegna…ahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! ?????

lu sapiti quanti ti vuie ston’a dicinu ahhhhhhhhhhhh!!!???

ebbè, mi dispiace pi vuje ca aviti circatu subbra internette comu si chiamunu quisti cozze qua!

Si chiamunu cozze alla “pupp’tegna!

Quannu si apriu l’Arsenale e lu cantiere Tosi e li primi fabbrichi a Tarantu,

vinè fatiàvunu li puepp’ti…cioè quiri ca vinèvunu ti la pruvincia di Lecce e quiri di Lecce  addò nuje si chiamunu Puepp’ti..

Sarà pi lla parlata strana ca nisciunu capisceva..ci ete pi  nnotru mutivu quistu nonci vi lu sacciu a dicere.

Li fatiaturi ca vinevunu ti Lecce a fatià a Tarantu si purtavunu lu pane ‘ntra lla tuvagghjola ttaccatu strintu strintu.

magaru puru nnu pizzettu ti formaggiu e ddo pummitori a ‘nsiertu….a cci era cchiu previdente purtava nna buttigliodda ti olliu,

do frisedde,e puru nnu gnuttu ti mieru.

Quannu onu zziccatu a vitè ca a Tarantu stavunu li cozze bbuene e datu ca loru s’acchiavunu propia sobbr’a mmare,

onu zziccatu a fa li cozze apierte….

Si purtàvunu nna patella vecchia ti casa, spilavunu li cozze ti nfacci alla zoca,

li llavavunu alla megghju manera, magari cu l’acqua ti mare stessu..

facevunu scarfà l’olliu e minàvunu li cozze. Na spica t’agghja e qualche pummitoru a cci li tineva li metteva!

era nna cunsulazzione pi quir’anime putersi mancià do cozze apierti,

specie quannu scevunu llattamate e sckuffulannu pi lla bbiddezza!

Po’ a passatu tanta tiempu e sa spannutu la voce ca li puepp’ti si cucinavunu li cozze a sta manera.

e ti dda assìu lu ditteriu…”li cozze alla pupp’tegna”!

 

Annunci

LI FIGGHJULI

Cardi stufati

Ntr’allu tiempu ti novembre zzecc’na  ssè li scarcioppili. Li primi no ssi ponnu tuccà

ca so’ care come nn’accidente!

Intantu li puvirieddi si ccunténtunu ti nna minestra ti figghjuli stufati.

Li figghjuli no ssi ponnu mancià sulamente llissati ca sontu amare assaje.

Quannu li ccatte pare ca ti ste puerti a casa nna carrettata ti rrobba, po’ quannu le pulizzatu ti ni resta nna francata ca appena appena bbastunu cu si po’ mancià a menzatìa!

La cosa cchiù noiosa etè quannu  le tà pulizzà. Son’a llivà tutti li code e son’a llivà tutti li fibbre ca so’ com’a filu ti cuttone, e ti puè puru ffucà quannu ti li manci!

Però, sontu nnu piattu ti sapore anticu ca pi ffurtuna si po’ cucinà puru osci, alli tiempi nuestri.

La morte loro ete ssisi allu tiestu ( o stufati). Dopu ca onu statu bbulliti (e ci so’ tuesti nci vo’ pur unna punta ti cucchiarinu ti carbunata,) si sistemunu intr’alla patella e si cconzunu cu lla muddica ti lu pane, lu furmaggiu, lu pepe, lu sale e ll’olliu! Si facinu cociri a fuecu lientu, cussì si insapuriscinu e perdunu quir’amarore ca tenunu!

Pi cci nonci lu sape li figghjuli sontu li chianti ca skattonunu vicinu alli chianti ti li scarcioppili, ca servunu allu cuntatinu pi rinnovà la chiantata.

Po’ stonu li cardi… Ma quiri  sontu cchiù prilibbati !!!

Mo vi spiegu!

Nota da un commento di Facebook:

I cardi,  sono delle piante che si storcono leggermente dal cespo iniziale e si sotterrano..si lasciano sottoterra per diverse settimane facendole ingrossare e sbiancare le loro coste…che diventano  bianche come il sedano..la loro polpa è più pregiata e corposa..( e più cara da comprare in tempi di “magra)