Archivio | febbraio 21, 2012

PURPIETTI T’OVE

Pigghjate tre o quattru ueve, apritele a uno a uno e mittitili ntra nna coppa.

Sbattitili cu lla furcina e mittiti nnu pizzicu ti sale. Po’ mittiti nna bedda francata di furmaggiu,

nnu picca ti putrisinu tagghjatu piccinnu piccinnu e nna francata ti pane crattatu.

Ci nci vo’ nnu picca t’acqua, mittitila. Ma propria picca, ca lu ‘mpastu nonci  a ta essere  assaj moddi.

Pigghjate quantu nna noce di ‘mpastu  e passatilu ntra lli mani come quannu faciti li purpietti ti carne.

Ntra la frizzola mittiti l’olliu t’alia, facitilu scarfà bbuenu e friciti li purpietti t’ove.

Vititi ca quiri ardorunu assaje, e quannu trasinu li piccinni ti la scola ni volunu qualchedunu!

Ah! Mo mi ni scurdava! Qualche purpiettu si mette puru ‘ntr’allu sucu,

ma dopu ca aviti ‘ccunzatu la pasta, ci no s’assorbunu tuttu lu sucu e no nni rimane pi lla pasta.

Quistu secondo li mamme nuestre lu facévunu sobrattuttu ti quaresima,

quannu no ssi manciava carne pi quaranta giurni sani sani!